Listen

Latest News

8 Places d'alumnat col·laborador 2012-2013. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

(Available only in default language)

Destinataris/destinatàries:

  • Alumnat matriculat als estudis d’Infermeria o de Fisioteràpia que vulguin participar en diferents àmbits de l'organització i millora de la Facultat

Mòduls (hores): 3 mòduls (45h) cada plaça (Remunerats)

Termini de presentació: Del 7 al 25 de gener de 2013

Més informació: veure document adjunt

Related documents

Publication date: 07/01/2013