Listen

Latest News

Acredita't. Certifica el teus coneixements de llengüa anglesa en el nou Marc europeu comú de referència

(Available only in default language)

UIB

La UIB us permet, mitjançant CERTIUNI (projecte promogut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, CRUE) acreditar els vostres coneixements de llengües en el nou Marc europeu comú de referència (MECR).

Les proves es fan mitjançant el sistema BULATS, sistema en línia d’avaluació que permet de forma ràpida, fiable i econòmica avaluar el nivell de domini de les diverses habilitats comunicatives de les llengües següents:

  • Anglès (Universitat de Cambridge): comprensió auditiva i lectora, expressió oral, expressió escrita
  • Francès (Alliance Française): comprensió auditiva i lectora
  • Alemany (Goethe Institut): comprensió auditiva i lectora

Dates: la primera convocatòria es durà a terme els dies 18, 19 i 20 de juny de 2012.

A partir del mes de setembre està previst convocar una prova cada mes. Les dates previstes són les següents: 28 de setembre, 26 d’octubre, 30 de novembre i 14 de desembre de 2012; 25 de gener, 22 de febrer, 22 de març, 26 d’abril, 31 de maig i 28 de juny de 2013.

Horari: de les 10 a les 14 hores.

Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Aules d’informàtica. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5.

Event date: 10/05/2012

Publication date: 10/05/2012