Listen

Latest News

Consell de Govern: Creació de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears

(Available only in default language)

Acords del Consell de Govern (4 5 2012)

 

Consell de Govern: Creació de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats


Arran del procés d’adaptació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior, el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, en la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2011, va acordar proposar la creació de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i la supressió de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. A més, el Consell Social de la UIB, en la sessió ordinària del dia 5 de març de 2012, va emetre un informe favorable d’aquesta proposta.

Per tot això, el Govern ha aprovat avui autoritzar la supressió de l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia i la consegüent creació de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.

 

 

Related documents

Event date: 4/05/2012

Publication date: 08/05/2012