Listen

Latest News

Cursos de formació en voluntariat especialitzat en Salut 2012-2013

(Available only in default language)

L’oferta formativa en voluntariat universitari és anual i es distribueix al llarg del primer i del segon semestre, en horaris de matí o horabaixa. Es publica a principi de cada curs acadèmic i sol incloure diversos cursos de formació en els àmbits de salut, atenció a persones amb discapacitat, medi ambient, cooperació al desenvolupament, equitat de gènere i inserció social, entre d’altres.

Entre aquests cursos, cal destacar la importància del curs de formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament, atès que la seva realització dóna pas a poder participar als programes de beques de pràctiques en països empobrits i Estades Solidàries.

Aquests cursos s’adrecen prioritàriament a l’alumnat de la UIB; i donen lloc a l’obtenció de crèdits, d’acord amb la normativa vigent.

Per més informació link

Publication date: 24/10/2012