Listen

Latest News

II Jornada Universitat i FP: Interacció actual i reptes de futur

(Available only in default language)

L'Escola d'Infermeria i Fisioteràpia participa a la II Jornada Universitat i FP: Interacció actual i reptes de futur

  • el divendres 23 de març de 2012
  • a l’aula AV03 de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari
  • per videoconferència
    • A l’aula A06 de la Seu universitària de Menorca. C/ Santa Rita, 11. Alaior.
    • A l’aula A06 de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera. C/ Bes, 9. Eivissa

Mes informació al següent enllaç

Event date: 23/03/2012

Publication date: 12/03/2012