Listen

Latest News

Jornada de presentació de TFG

(Available only in default language)

 

 

JORNADA DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS DE FI DE GRAU 2019

 
Des de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia estam organitzant la Jornada de presentació dels Treballs Fi de Grau (TFG) del nostre alumnat que té dos objectius:
1. Facilitar la presentació pública dels treballs del nostre alumnat. 
 
2. Promoure que des de les diverses institucions sanitàries, se'ns facin arribar preguntes i àrees d'interès del centre o institució (i les seves unitats i serveis) que puguin servir com a tema pel desenvolupament de futurs TFG, per tal d’afavorir la comunicació i la realització d'activitats conjuntes entre professionals sanitaris i docents.
 
Com a les edicions prèvies, comptam amb una institució co-organitzadora de la Jornada, que en aquesta ocasió és l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma.
L’estructura de la Jornada reflecteix aquests objectius, ja que inclourà presentació en diferents formats de TFG, així com sessions de treball en grup dels participants per tal de plantejar les preguntes d’interès per a futurs TFG.
 
Programa de la Jornada de presentació de TFG de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 2019
 
DATES I HORARI: dijous 13 de juny de 15.30h a 20h
LLOC: edifici Antoni M. Alcover i Sureda
PROGRAMA
15.00h Lliurament de documentació
15.30h Presentació de la Jornada
15.45h Exposició de Treballs de Fi de Grau (1a sessió)
16.45h Pausa cafè (presentació d’e-pòsters de Treballs de Fi de Grau)
17.15h Exposició de Treballs de Fi de Grau (2a sessió)
18.15h Treball en grups per àrees temàtiques: plantejament de preguntes (2 o 3 taules simultànies)
19.45h Resum de la Jornada i Cloenda.
20.00h Fi de la Jornada
 
ORGANITZACIÓ: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i Hospital Sant Joan de Déu de Palma
 
INSCRIPCIÓ: Fins al 10 de juny a http://fif.uib.cat , https://forms.gle/ydY1QKvtJgmrFVXi7 
 
MÉS INFORMACIÓ: 971259562 o deganat.fif@uib.es
 
 

 

Related documents

Publication date: 26/05/2019