Listen

Latest News

OPINIÓ DELS ALUMNES SOBRE LA TASCA DOCENT DEL SEU PROFESSORAT. INFORME D'AVALUACIÓ DOCENT. CURS 2011-12.

(Available only in default language)

Per tal d’augmentar la transparència i rendir comptes dels resultats del procés d’avaluació docent la Universitat de les Illes Balears fa públic la següent informació del resultats del curs 2011-12: 

  • Informe global UIB
  • Informe per departaments
  • Informes per titulacions
  • Informe per centres

 

El present informe que recull informació sobre les opinions de l’alumnat matriculat al Grau en Infermeria (7,06) i Grau en Fisioteràpia (7,28) impartits a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia en relació amb la tasca docent del professorat evidencia que és superior a la mitjana de la UIB (6,82).

Related documents

Publication date: 09/01/2013