Listen

Latest News

Signatura de Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudiants de Grau d'Infermeria i Fisioteràpia amb l'Ajuntament de Palma

(Available only in default language)

La Il·lma Sra. Rosa Llobera Gili, Regidora de l'Àrea delegada de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Palma i el Degà de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears, Dr. Joan de Pedro Gómez per delegació de la Rectora de la UIB Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, han signat un conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudiants de Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia amb l'Ajuntament de Palma.

Publication date: 23/01/2013