Listen

Latest News

l'Associació Nacional d'Infermeria de Salut Mental concedeix un premi a la Dra. Joana Fornés

(Available only in default language)

L'Associació Nacional Infermeria de Salut Mental (ANESM) otorga un premi a la Doctora Joana Fornés Vives, professora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears per la seva contribució al desenvolupament acadèmic i professional, a través dels seus treballs al fenomen de l'estrès i a les seves vinculacions laborals.

Sent els seus treballs més representatius els que tenen a veure amb l'adaptació i difusió de l'estructura de Valoració proposada per la Dra. Marjory Gordon en els anys 70, fonamentada en els Patrons Funcionals de la Salut. Aquesta eficaç eina metodològica ha estat extensament incorporada a l'àmbit assistencial, contribuint al desenvolupament del procés infermer, a la investigació, l'educació i la gestió de les cures, oferint un llenguatge infermer estandarditzat d'especial significació.

 

 

 

Related documents

Publication date: 07/05/2013